Close

Osłony higieniczne i akcesoria

We wszystkich sektorach podejmowane są wysiłki w celu dostosowania się do nowej rzeczywistości. W walce z rozprzestrzeniającą się epidemią  COVID-19, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń, z których podstawowe to: 2-metrowy dystans i zaostrzone przepisy higieniczne.

Produkty OmegaSystem ułatwią przestrzeganie nowych przepisów.